Đáp án nào dưới đây là thành ngữ, tục ngữ? A:Kiến tha lâu cũng đầy hang. B:Kiến tha lâu cũng đầy rổ. C: Kiến tha lâu cũng đầy

Đáp án nào dưới đây là thành ngữ, tục ngữ?
A:Kiến tha lâu cũng đầy hang.
B:Kiến tha lâu cũng đầy rổ.
C: Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
D:Kiến tha lâu cũng đầy đủ.

2 bình luận về “Đáp án nào dưới đây là thành ngữ, tục ngữ? A:Kiến tha lâu cũng đầy hang. B:Kiến tha lâu cũng đầy rổ. C: Kiến tha lâu cũng đầy”

 1. Giải đáp nào dưới đây là thành ngữ, tục ngữ?
  A:Kiến tha lâu cũng đầy hang.
  B:Kiến tha lâu cũng đầy rổ.
  C: Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
  D:Kiến tha lâu cũng đầy đủ.
  Chọn C
  *** Câu : kiến tha lâu cũng đầy tổ là một câu ý nghĩa và là câu tục ngữ nói về loài kiến chăm chỉ tha lâu và cuối cùng sẽ thành tổ
  Chọn C Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới