Đặt 1 câu có từ ” bay ” với nghĩa là : a. Di chuyển trên không . – b. Phai mất, biến mất. – Giúp mik với !

Đặt 1 câu có từ ” bay ” với nghĩa là :
a. Di chuyển trên không .

b. Phai mất, biến mất.

Giúp mik với !

2 bình luận về “Đặt 1 câu có từ ” bay ” với nghĩa là : a. Di chuyển trên không . – b. Phai mất, biến mất. – Giúp mik với !”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  DI CHUYỂN TRÊN KHÔNG
  – chim vỗ cánh bay đi
  – máy bay bay qua bầu trời
  – khói trắng bay là là trên mái tranh
  BIẾN MẤT VÀ PHAI ĐI
  – rượu đã bay hơi
  – nốt đậu đang bay
  – bức vẽ đã bay màu
  mong TLHN ạ

  Trả lời

Viết một bình luận