Đặt 2 câu để phân biệt từ nhiều nghĩa ” đá ”

Đặt 2 câu để phân biệt từ nhiều nghĩa ” đá ”

2 bình luận về “Đặt 2 câu để phân biệt từ nhiều nghĩa ” đá ””

 1. Đặt 2 câu để phân biệt từ nhiều nghĩa ” đá ”
  Cốc nước đá có vị rất mát lạnh vào những ngày mùa Hạ. [Đá có nghĩa là viên đá hay danh từ]
  Vì lỡ chân đá vào một cột sắt nên chân em đã bị thương. [Đá có nghĩa là hành động đá hay động từ]

  Trả lời
 2. $#Hy$
  + “Đá” trong trường hợp là danh từ:
  => Hòn đá đó rất to và nặng
  Ở đây, hòn đá là một danh từ, đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. 
  + “Đá” trong trường hợp là động từ:
  => Bạn Nam đá quả cầu bay rất xa
  Ở đây, hành động đá quả cầu của bạn Nam là một động từ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới