Đặt câu với 3 từ đồng âm là bạc

Đặt câu với 3 từ đồng âm là bạc

2 bình luận về “Đặt câu với 3 từ đồng âm là bạc”

 1. + Chiếc vòng cổ của em được làm từ bạc
  Bạc ở đây chỉ một thứ kim loại có màu trắng sáng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt
  + Nhà vua bạc đãi đối với người hiền tài
  Bạc ở đây chỉ thái độ khinh rẻ trong đối xử
  + Khuôn mặt của bác ấy bạc đi vì đau đớn
  Bạc ở đây chỉ sắc thái bệnh lý

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới