Đặt câu với câu tục ngữ ” giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” giúp mik với ạ cảm ơn+5 sao + ctlhn cho bạn đầu tiên ạ

Đặt câu với câu tục ngữ ” giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” giúp mik với ạ
cảm ơn+5 sao + ctlhn cho bạn đầu tiên ạ

2 bình luận về “Đặt câu với câu tục ngữ ” giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” giúp mik với ạ cảm ơn+5 sao + ctlhn cho bạn đầu tiên ạ”

Viết một bình luận