Đặt câu với mối quan hệ từ sau : Mà,Thì, Bằng Đặt giúp mik ba câu nha mn

Đặt câu với mối quan hệ từ sau : Mà,Thì, Bằng
Đặt giúp mik ba câu nha mn

2 bình luận về “Đặt câu với mối quan hệ từ sau : Mà,Thì, Bằng Đặt giúp mik ba câu nha mn”

 1. #thv
  Quan hệ “mà”
  + Em bé tô bức tranh mãi mà chưa xong.
  Quan hệ “thì”
  + Nếu Lan học hành chăm chỉ thì điểm sẽ cao thôi.
  Quan hệ “bằng”
  + Em hãy học bằng tất cả sự say mê của mình.

  Trả lời
 2. *** Đặt câu với các quan hệ từ sau?
  – Quan hệ từ Mà:
  Hòa học không tốt cậu ấy vẫn không chịu cố gắng vươn lên.
  – Quan hệ từ Thì:
  + Trời vẫn mưa thì tôi không thể đến trường.
  – Quan hệ từ Bằng:
  + Cái quần của Trung được may bằng vải cao cấp.
  $#T$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới