đặt câu với từ chạy là từ đồng âm đặt 1 hoặc 2 câu để phân biệt nghĩa của chúng

đặt câu với từ chạy là từ đồng âm đặt 1 hoặc 2 câu để phân biệt nghĩa của chúng

2 bình luận về “đặt câu với từ chạy là từ đồng âm đặt 1 hoặc 2 câu để phân biệt nghĩa của chúng”

 1. Bé chạy lon ton trên sân.
  – Từ “chạy” ở đây chỉ sự di chuyển, một hoạt động (động từ) của em bé.
  Dân làng khẩn trương chạy lũ.
  – Từ “chạy” ở đây chỉ một hoạt động, một hiện tượng khi nước dâng trào

  Trả lời
 2. $+$ Hôm nay,trường em đã tổ chức cuộc thi chạy đua.
  →Từ “chạy” trong câu trên có nghĩa là hoạt động bằng chân.
  $+$ Vì mẹ ốm nên nó phải chạy tiền chữa bệnh cho mẹ.
  →Từ “chạy” trong câu trên có nghĩa là đi kiếm tiền.
  @Daisyy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới