đề: điền vào chỗ trống r/d/gi để hoàn chỉnh đoạn thơ : Lưng trời ….ó vút, …..iều ngân vẳng khắp chốn cành cao chim ..

đề: điền vào chỗ trống r/d/gi để hoàn chỉnh đoạn thơ :
Lưng trời ….ó vút, …..iều ngân vẳng
khắp chốn cành cao chim ….íu ….anViết một bình luận

Câu hỏi mới