Để nguyên gió bắc sương sa Làm cây trụi lá, làm ta lạnh lùng Khi huyền chung sứcchung lòng Hoá nơ ibát ngát gieo trồn gấm no.

Để nguyên gió bắc sương sa
Làm cây trụi lá, làm ta lạnh lùng
Khi huyền chung sứcchung lòng
Hoá nơ ibát ngát gieo trồn gấm no.
Từ thêm dấu huyền là từ gì

2 bình luận về “Để nguyên gió bắc sương sa Làm cây trụi lá, làm ta lạnh lùng Khi huyền chung sứcchung lòng Hoá nơ ibát ngát gieo trồn gấm no.”

 1. Để nguyên gió bắc sương sa
  Làm cây trụi lá,làm ta lạnh lòng
  Khi huyền chung sức chung lòng
  Hóa nơi bát ngát gieo trồng ấm no
  Từ để nguyên là:Đông.
  Từ thêm huyền là:Đồng.

  Trả lời
 2. $#khoanguyen045$
  Để nguyên gió bắc sương sa -> Đông
  Làm cây trụi lá, làm ta lạnh lùng
  Khi huyền chung sức chung lòng -> Đồng
  Hoá nơi bát ngát gieo trồn gấm no.
  Từ thêm dấu huyền là từ gì?
  => $\text{ Từ thêm dấu huyền là: Đồng}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới