Điền”n”hoặc”ng”vàochỗtrống: Màn đêm buô ? xuống,vầ? trăng từ từ nhô lên cao,lòng tôi lại ma? mác buồn.

Điền”n”hoặc”ng”vàochỗtrống:
Màn đêm buô ?
xuống,vầ?
trăng từ từ nhô lên cao,lòng tôi lại ma?
mác buồn.

2 bình luận về “Điền”n”hoặc”ng”vàochỗtrống: Màn đêm buô ? xuống,vầ? trăng từ từ nhô lên cao,lòng tôi lại ma? mác buồn.”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Màn đêm buông ? ( dark ness ) chỉ hình bóng mờ đi và mất dần trong màn đêm thẫm lại
  xuống, vầng ?
  Trăng từ từ nhô lên cao, lòng tôi lại mang ?
  mác buồn.
  Chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới