Điền”r/d”hoặc”gi”thíchhợpvàochỗtrống: “Dòngsôngquatrướccửa Nước ? ì ? ầmngàyđêm Giótừ ? òngsônglên Quavườnemdàodạt.” (TheoViệ

Điền”r/d”hoặc”gi”thíchhợpvàochỗtrống:
“Dòngsôngquatrướccửa
Nước
?
ì
?
ầmngàyđêm
Giótừ
?
òngsônglên
Quavườnemdàodạt.”
(TheoViệtTâm)Viết một bình luận

Câu hỏi mới