Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1. vui chơi 2.dễ thương 3.tâm sự Từ ở vị trí số ? là tính từ.

Điền số thích hợp vào chỗ trống:
1. vui chơi
2.dễ thương
3.tâm sự
Từ ở vị trí số
?
là tính từ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới