Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nhận xét sau: “Chú qua bao xuối bao đèo Đến nay chắc đã thêm nhiều triến công N

Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nhận xét sau:
“Chú qua bao xuối bao đèo
Đến nay chắc đã thêm nhiều triến công
Ngoài này cháu đứng cháu chông
Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây.”
(Theo Trần Đăng Khoa)
Đoạn thơ trên có từ viết sai chính tả.Viết một bình luận

Câu hỏi mới