Điền tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu kể Ai làm gì ? « Từng chùm hoa xoan

Điền tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu kể Ai làm gì ?
« Từng chùm hoa xoanViết một bình luận

Câu hỏi mới