Điền từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp vào chỗ trống trong các câu ghép dưới đây: a) Gió thổi ào ào .cây cối nghiêng

Điền từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp vào chỗ trống trong các câu ghép dưới đây:
a) Gió thổi ào ào .cây cối nghiêng ngả.nụi cuốn mù mịt.một trận mưa ập tới.
b) Tay chân Hùng săn chắc.Hùng rất chăm luyện tập.
c) Không khí tĩnh mịch.mọi vật như ngừng chuyển động.
d) Quê nội Duy ở Hà Nội.quê ngoại bạn ấy ở Nghệ An.
giúp với~

2 bình luận về “Điền từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp vào chỗ trống trong các câu ghép dưới đây: a) Gió thổi ào ào .cây cối nghiêng”

 1. *** Điền từ có tác dụng nối /dấu câu : 
  a) Gió thổi ào ào nên cây cối nghiêng ngả , bụi mù mịt rồi một trận mưa ập tới 
  -> Từ nối : Nên , rồi 
  -> Dấu câu : “,”(dấu phẩy) 
  b) Tay chân Hùng săn chắc Hùng rất chăm luyện tập
  -> Từ nối : Vì 
  c) Không khí tĩnh mịch như mọi vật như ngừng chuyển động
  -> Từ nối : Như 
  d) Quê nội Duy ở Hà Nội còn quê ngoại bạn ấy ở Nghệ An.
  -> Từ nối : Còn

  Trả lời
 2. a) Gió thổi ào ào khiến cây cối nghiêng ngả, bụi cuốn mù mịt rồi một trận mưa ập tới.
  b) Tay chân Hùng săn chắc vì Hùng rất chăm chỉ luyện tập.
  c) Không khí tĩnh mịch; mọi vật như ngừng chuyển động
  d) Quê nội Duy ở Hà Nội còn quê ngoại bạn ấy ở Nghệ An.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới