Điền vào chỗ trống 2 từ trái nghĩa với mỗi từ đó: – Chăm: – Ngoan: – Thông minh:

Điền vào chỗ trống 2 từ trái nghĩa với mỗi từ đó:
– Chăm:
– Ngoan:
– Thông minh:

2 bình luận về “Điền vào chỗ trống 2 từ trái nghĩa với mỗi từ đó: – Chăm: – Ngoan: – Thông minh:”

  1. 2 từ trái nghĩa với từ chăm: lười biếng, biếng nhác
    2 từ trái nghĩa với từ ngoan: hư hỏng, hư đốn 
    2 từ trái nghĩa với từ thông minh: ngu si, ngốc nghếch.
    #toiyeuhl

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới