Điềnsốthíchhợpvàochỗtrống: “Rừng say ngây và ấm nóng.Thảo quả như những đốm lửa hồng,ngày qua ngày lạ ithắp thêm nhiều ngọn m

Điềnsốthíchhợpvàochỗtrống:
“Rừng say ngây và ấm nóng.Thảo quả như những đốm lửa hồng,ngày qua ngày lạ ithắp thêm nhiều ngọn mới,nhấp nháy vui mắt.”
(MaVănKháng)
Đoạn văn trên có

quan hệ từ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới