Điềntừcònthiếuvàochỗtrốngtrongđoạnthơsau: “Nhữngvạt ? màumật Lúachínngậplòng ? Vàtiếngnhạcngựarung Suốttriềnrừnghoangdã.” (Th

Điềntừcònthiếuvàochỗtrốngtrongđoạnthơsau:
“Nhữngvạt
?
màumật
Lúachínngậplòng
?
Vàtiếngnhạcngựarung
Suốttriềnrừnghoangdã.”
(TheoNguyễnĐìnhẢnh)Viết một bình luận

Câu hỏi mới