Điềntừthíchhợpvàochỗtrốngđểhoànthànhnhậnxétsau: Buổitrưa,trờicógiónhưngkhôngkhívẫnoibức,ngộtngạt. Quanhệtừtrongcâuvăntrênlàtừ

Điềntừthíchhợpvàochỗtrốngđểhoànthànhnhậnxétsau:
Buổitrưa,trờicógiónhưngkhôngkhívẫnoibức,ngộtngạt.
Quanhệtừtrongcâuvăntrênlàtừ
?
.Viết một bình luận

Câu hỏi mới