Điềnvàochỗtrốngtừchứavần”âm”hoặc”ân”,dùngđểchỉtiếngnổrềnvangdohiệntượngphóngđiệngiữahaiđámmâygâyrakhitrờicódông.

Điềnvàochỗtrốngtừchứavần”âm”hoặc”ân”,dùngđểchỉtiếngnổrềnvangdohiệntượngphóngđiệngiữahaiđámmâygâyrakhitrờicódông.

2 bình luận về “Điềnvàochỗtrốngtừchứavần”âm”hoặc”ân”,dùngđểchỉtiếngnổrềnvangdohiệntượngphóngđiệngiữahaiđámmâygâyrakhitrờicódông.”

 1. Từ chỉ tiếng nổ rền vang do hiện tượng phóng điện giữa hai đấm mây gây ra khi trời có dông: Sấm
  -Giải thích: sấm là tiếng nổ với âm trầm được tạo ra do sự tăng đột ngột áp lực không khí khi hai đam mây mang điện tích trái dấu chạm vào nhau.

  Trả lời
 2. – Từ để chỉ tiếng nổ rền vang do hiện tượng phóng điện giữa hai đám mây gây ra khi trời có dông là : $\text{sấm}$
  – Lí do : Vì sấm là một hiện tượng có khi trời có dông , hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và mặt đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu 
  => $\text{Giải đáp : Sấm}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới