Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới : Anh đang đứng vững chãi trước một bức tường dài xây đang dở, cao ngang th

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới :
Anh đang đứng vững chãi trước một bức tường dài xây đang dở, cao ngang thắt lưng. Dưới đất, bên phải anh là xô vữa, bên trái là đống gạch. Thoạt tiên, anh dùng dao xây múc một ít vữa phủ đều lên hàng gạch trên cùng của bức tường. Sau đó, anh nhặt một viên gạch đặt ngay ngắn lên chỗ vữa mới rải. Rồi một tay anh giữ viên gạch, tay kia dùng dao xây gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa dao xây gạt nhẹ những chỗ vữa thừa, tiếp tục phủ lên viên gạch mới. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, anh đã xây hết một hàng gạch. Chuyển sang hàng gạch mới, anh đặt viên gạch đầu tiên so le với hàng gạch dưới. Anh chém ngang một viên gạch thành hai mảnh nhỏ, ướm một mảnh nhỏ để chêm vừa khít chỗ so le ở hàng đầu. Đôi tay anh liên tục làm việc một cách nhịp nhàng, thoải mái.
Dựa vào đoạn văn trên, hãy viết một đoạn văn tả hoạt động của một người lao động mà em yêu mến. (đúng 12 dòng ko đúng như y/c = bc)Viết một bình luận

Câu hỏi mới