Dòng nào chỉ gồm những từ ngữ nói về các sự vật hiện tượng có sẵn trong thiên nhiên ? A. đồi núi, sông suối, trăng sao, biển

Dòng nào chỉ gồm những từ ngữ nói về các sự vật hiện tượng có sẵn trong thiên nhiên ?
A. đồi núi, sông suối, trăng sao, biển cả, ao hồ.
B. sông ngòi, cầu cống, đập tràn, mưa gió, bão lũ.
C. ruộng đồng, bờ bãi, nương rẫy, bản làng, ruộng bậc thang.
Câu tục ngữ, ca dao nào dưới đây nói về quan hệ gia đình ?
A. Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
B. Bán anh em xa, mua láng giềng gần.
C. Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.Viết một bình luận

Câu hỏi mới