Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả? súc tích, chuân truyên, soi xét, truyện trò sản xuất, đường xá, cọ xát

Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả?
súc tích, chuân truyên, soi xét, truyện trò sản xuất, đường xá, cọ xát, trạm trổ phố xá, truân chuyên, ranh giới, tranh giành trân châu, trăn trở, thủy trung, trau chuốt

2 bình luận về “Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả? súc tích, chuân truyên, soi xét, truyện trò sản xuất, đường xá, cọ xát”

 1. Dòng chỉ gồm các từ viết đúng chính tả là:
  -> phố xá, truân chuyên, ranh giới, tranh giành.
  => Giải thích:
  – Dòng 1: súc tích, chuân truyên, soi xét, truyện trò 
  -> trong dòng này, có từ chuân truyên viết sai (loại)
   Sửa lại: truân chuyên
  – Dòng 2: sản xuất, đường xá, cọ xát, trạm trổ
  -> trong dòng này, có từ trạm trổ viết sai (loại)
   Sửa lại: chạm trổ
  – Dòng 3: trân châu, trăn trở, thủy trung, trau chuối
  -> trong dòng này, có từ thủy trung viết sai (loại)
   Sửa lại: thủy chung
  => Vậy chỉ có dòng: phố xá, truân chuyên, ranh giới, tranh giành là đúng.

  Trả lời
 2. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả?
  a ) súc tích, chuân truyên, soi xét, truyện trò ⇒ Sai từ chuân truyên .
  b) sản xuất, đường xá, cọ xát, trạm trổ  ⇒ Sai từ trạm trổ .
  c) phố xá, truân chuyên, ranh giới, tranh giành 
  d) trân châu, trăn trở, thủy trung, trau chuốt ⇒ Sai từ thủy trung .
  color{yellow}{\text{hoathuan6}}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới