dòng nào dưới đây có từ đồng âm A.bàn bạc /bàn cãi B.bàn chân /bàn tay C.bàn tay /bàn học D. bàn chân /bàn công việc

dòng nào dưới đây có từ đồng âm
A.bàn bạc /bàn cãi
B.bàn chân /bàn tay
C.bàn tay /bàn học
D. bàn chân /bàn công việcViết một bình luận

Câu hỏi mới