Dòng nào dưới đây toàn là từ láy A. giục giã, la lớn, ngây người B. giục giã, ầm ầm, ôm chầm C. giục giã, ầm ầm, do dự D. xúc

Dòng nào dưới đây toàn là từ láy
A. giục giã, la lớn, ngây người
B. giục giã, ầm ầm, ôm chầm
C. giục giã, ầm ầm, do dự
D. xúc động, ôm chầm, la lớn

2 bình luận về “Dòng nào dưới đây toàn là từ láy A. giục giã, la lớn, ngây người B. giục giã, ầm ầm, ôm chầm C. giục giã, ầm ầm, do dự D. xúc”

 1. $#khoanguyen045$
  Dòng nào dưới đây toàn là từ láy
  A. giục giã, la lớn, ngây người
  B. giục giã, ầm ầm, ôm chầm
  C. giục giã, ầm ầm, do dự
  D. xúc động, ôm chầm, la lớn
  -> $\text{ Chọn: C}$
  *** $\text{ Giải thích:}$
  + Do dòng A có từ “la lớn” và “ngây người” không phải từ láy.
  + Dòng B có từ “ôm chầm” không phải từ láy.
  + Dòng D không có từ nào là từ láy cả.
  => Ta chọn dòng C

  Trả lời
 2. Dòng nào dưới đây toàn là từ láy
  A. giục giã, la lớn, ngây người
  B. giục giã, ầm ầm, ôm chầm
  C. giục giã, ầm ầm, do dự
  D. xúc động, ôm chầm, la lớn
  -> Chọn C.
  A: la lớn( Từ ghép )
  B: ôm chầm( Từ ghép)
  D: xúc động, ôm chầm, la lớn( Từ ghép)

  Trả lời

Viết một bình luận