Dựa theo bài văn trên (Qua sóc miên ) hãy viết một đoạn văn tả cảnh dòng sông hay dòng kênh quê em hoặc một dòng sông nào đó

Dựa theo bài văn trên (Qua sóc miên ) hãy viết một đoạn văn tả cảnh dòng sông hay dòng kênh quê em hoặc một dòng sông nào đó em đã đi qua .
Chú ý:
Tả theo trình tự quan sát của người đi trên sông , kênh .
Tả cảnh kết hợp với tả tâm trạng người đi những suy nghĩ liên tưởng.
Ngắn gọn(tầm khoảng 12 dòng)
(Giúp mk ạ , mk sẽ cho 5*)
Viết một bình luận