Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước., em hãy viết

Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước., em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

2 bình luận về “Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước., em hãy viết”

  1. Vì các vua Hùng đã có công dựng nước nên người dân Việt Nam ta phải cùng nhau giữ lấy đất nước. Chúng ta phải nối nghiệp vua Hùng để đất nước trở nên giàu mạnh hơn, tươi đẹp hơn.  Mỗi công dân trên đất nước đều góp một phần công sức thì Việt Nam ta mới vững  mạnh không phụ công lao chiến đấu của những vị anh hùng ngày xưa đã dành lấy độc lập cho ta ngày nay. Nước Việt Nam bây giờ có được hòa bình, hạnh phúc như vậy cũng nhờ họ nên chúng ta phải phát triển đất nước hơn nữa. Chúng ta cũng luôn phải cảnh giác bởi vì cho tới thời điểm này các nước khác vẫn còn nhòm ngó tới Việt Nam ta.

    Trả lời
  2. hãy noi theo vua HUngf để xây dựng đất nước . Bây giờ có hạnh phúc cũng vì những người hi dinh để cứu nước . mỗi công dân đều goips 1 phần để xây dựng . chúng ta ko đc lơ là vì có nhiều kẻ đang nhòm ngó tới vn ta . hãy nghĩ ta như vua Hùng và giống như vua Hùng đã đánh đuổi giặc ,…
    nguyenhieu308

    Trả lời

Viết một bình luận