Dùng gạch chéo ( / ) để phân cách các từ và xác định từ loại ( danh từ ; động từ ; tính từ ) – Nắng bốc hương hoa tràm thơm

Dùng gạch chéo ( / ) để phân cách các từ và xác định từ loại ( danh từ ; động từ ; tính từ )
– Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất
Phân tích cấu tạo câu sau :
– Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời.

2 bình luận về “Dùng gạch chéo ( / ) để phân cách các từ và xác định từ loại ( danh từ ; động từ ; tính từ ) – Nắng bốc hương hoa tràm thơm”

 1. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất.
  \text{Nắng/bốc/hương/hoa tràm/thơm/ngây ngất.}
  \text{- Danh từ:}
  nắng, hương, hoa tràm
  \text{- Động từ:}
  bốc
  \text{Tính từ:}
  thơm, ngây ngất
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời.
  \text{Chủ ngữ:} Một làn hơi đất
  \text{Vị ngữ 1:} nhè nhẹ tỏa lên
  \text{Vị ngữ 2:} phủ mờ những cây cúc áo
  \text{Vị ngữ 3:} rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời.
  $\\$
           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ
  Học tốt nhé :3

  Trả lời
 2. – Nắng/bốc/hương/hoa tràm/thơm ngây ngất
  Danh từ: Nắng, hương , hoa tràm
  Động từ: Bốc
  Tính từ: Thơm ngây ngất
  – Một làn hơi đất/nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời.
        CN                /                                         VN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới