Em hãy cảm nhận bài Hạt Gạo Làng Ta của tác giả Trần Đăng Khoa Dài nhưng không quá dài và đặc biệt không chép mạng Điểm nhi

Em hãy cảm nhận bài Hạt Gạo Làng Ta của tác giả Trần Đăng Khoa
Dài nhưng không quá dài và đặc biệt không chép mạng
Điểm nhiều nên làm có tâm nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới