Em hãy đặt câu với một số từ đồng âm sau: a,Đồng b,chín c,bò d,mai ét o ét

Em hãy đặt câu với một số từ đồng âm sau:
a,Đồng b,chín c,bò d,mai ét o ét

2 bình luận về “Em hãy đặt câu với một số từ đồng âm sau: a,Đồng b,chín c,bò d,mai ét o ét”

 1. a) Đồng 
  – Những cánh đồng nhà em thơm mùi lúa mới .
  – Nhà em có một bức tượng bằng đồng .
  b) chín 
  – Năm nay em chín tuổi .
  – Bài kiểm tra toán hôm nay em được chín điểm .
  c) bò 
  – Con nhà em rất khỏe .
  – Em rất thích uống sữa .
  d) mai
  – Ngày mai em đi học .
  – Cây mai nhà em đã trổ bông .
  @Avocado

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới