em hãy sử dụng biện pháp nhân hóa để miêu tả chú lửa trong bài chú lừa thông minh

em hãy sử dụng biện pháp nhân hóa để miêu tả chú lửa trong bài chú lừa thông minhViết một bình luận

Câu hỏi mới