Em hãy tả một cảnh đẹp ở địa phương em đang sống (Cấm chép mạng)

Em hãy tả một cảnh đẹp ở địa phương em đang sống
(Cấm chép mạng)Viết một bình luận