em hãy tả một người em yêu quý có một câu có sử dụng biện pháp tu từ so sánh và một câu van thể hiện cảm xúc

em hãy tả một người em yêu quý có một câu có sử dụng biện pháp tu từ so sánh và một câu van thể hiện cảm xúcViết một bình luận

Câu hỏi mới