Xếp các từ sau : chết,hi sinh,qua đời,mất,quá cố,bỏ mạng,tạ thế,đền tội,tắt thở,toi mạng,quy tiên vào 3 nhóm dưới đây cho đún

Xếp các từ sau : chết,hi sinh,qua đời,mất,quá cố,bỏ mạng,tạ thế,đền tội,tắt thở,toi mạng,quy tiên vào 3 nhóm dưới đây cho đúng
a)dùng với thái độ tình cảm bình thường
b)dùng với thái độ tình cảm quý trọng
c)dùng với thái độ tình cảm khinh bỉ

2 bình luận về “Xếp các từ sau : chết,hi sinh,qua đời,mất,quá cố,bỏ mạng,tạ thế,đền tội,tắt thở,toi mạng,quy tiên vào 3 nhóm dưới đây cho đún”

  1. a) dùng với thái độ tình cảm bình thường : chết , qua đời , mất
    b) dùng với thái độ tình cảm quý trọng : hi sinh , quá cố , tạ thế , quy tiên
    c) dùng với thái đọ tình cảm khinh bỉ : bỏ mạng , đền tội , tắc thở

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới