Xếp các từ sau vào ba nhóm: Danh từ, động từ, tính từ: Cuộc sống, thay đổi, trưởng thành, ấm áp, gọn gàng, cảm giác, chững ch

Xếp các từ sau vào ba nhóm: Danh từ, động từ, tính từ: Cuộc sống, thay đổi, trưởng thành, ấm áp, gọn gàng, cảm giác, chững chạc, cũ kĩ, cảnh giác, kỉ vật, công việc, khởi động.
mn lm nhnh nhéViết một bình luận