Gạch chân các TĐN 1.Xấu gỗ hơn tốt nước sơn 2.Mạnh dung sức,yếu dung mưu 3.Chết vinh còn hơn sống nhục 4.Thất bại là mẹ thành

Gạch chân các TĐN
1.Xấu gỗ hơn tốt nước sơn
2.Mạnh dung sức,yếu dung mưu
3.Chết vinh còn hơn sống nhục
4.Thất bại là mẹ thành công
5.Chân cứng đá mềm
6.Quạ tắm thì ráo,sáo tắm thì mưa

2 bình luận về “Gạch chân các TĐN 1.Xấu gỗ hơn tốt nước sơn 2.Mạnh dung sức,yếu dung mưu 3.Chết vinh còn hơn sống nhục 4.Thất bại là mẹ thành”

 1. 1. Xấu gỗ hơn tốt nước sơn
  2. Mạnh dùng sức, yếu dung mưu
  3. Chết vinh còn hơn sống nhục
  4. Thất bại là mẹ thành công
  5. Chân cứng đá mềm
  6. Quạ tắm thì ráo,sáo tắm thì mưa
  1. tốt = tốt                      2. mạnh >< yếu
  3. chết >< sống               vinh >< nhục
  4. thất bại >< thành công       5. cứng >< mềm
  6. ráo >< mưa
  @han22072012
  #HỌC TỐT
  # CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ !

  Trả lời
 2. 1.Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2.Mạnh dung sức,yếu dung mưu
  3.Chết vinh còn hơn sống nhục
  4.Thất bại là mẹ thành công
  5.Chân cứng đá mềm
  6.Quạ tắm thì ráo,sáo tắm thì mưa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới