Ghép thêm TN cho từng vế câu sau a:lá dụng nhiều b:em chạy vội đến trường c:chúng em được nghỉ hè d:học sinh chơi rất vui vẻ

Ghép thêm TN cho từng vế câu sau
a:lá dụng nhiều
b:em chạy vội đến trường
c:chúng em được nghỉ hè
d:học sinh chơi rất vui vẻ
e:em đến truòng sớm
g:học sinh phải đọc nhiều sách
h:chúng ta không được đi
Giúp mk với cần gấpViết một bình luận