Ghi các từ được gạch chân trong câu tương ứng là DT, ĐT, TT, QHT Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lá

Ghi các từ được gạch chân trong câu tương ứng là DT, ĐT, TT, QHT
Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì
thầm trong gió.Viết một bình luận

Câu hỏi mới