Giúp mình với ! Mình đang cần gấp Từ nào sau đây là từ láy ? A.bờ bãi B.san sẻ C.hư hỏng D .vất vả

Giúp mình với ! Mình đang cần gấp
Từ nào sau đây là từ láy ?
A.bờ bãi B.san sẻ C.hư hỏng D .vất vả

2 bình luận về “Giúp mình với ! Mình đang cần gấp Từ nào sau đây là từ láy ? A.bờ bãi B.san sẻ C.hư hỏng D .vất vả”

 1. * Giải đáp: D. vất vả
  * giải thích:
  – Bờ bãi, san sẻ, hư hỏng: những từ này khi tách ra đều có nghĩa GẦN GIỐNG NHAU/ GIỐNG NHAU. 
  – Vất vả: khi tách ra KHÔNG CÓ NGHĨA. 
  + Vd: Mẹ em rất vất -> không có nghĩa
  + vd: mẹ em rất vả -> không có nghĩa.

  Trả lời

Viết một bình luận