Giúp vớiiiii chọn từ đồng âm chỉ màu vàng thích hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi câu sau : a] những quả cam chín………..tr

Giúp vớiiiii
chọn từ đồng âm chỉ màu vàng thích hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi câu sau :
a] những quả cam chín………..trong vườn
b]chú cún con có bộ lông màu……….
c] Cánh đồng lúa chín……..trải rộng mênh mông.
d] những bông hoa cúc màu……..trong nắng.
e] nắng cuối thu…………dịu dàng tỏa xuống cánh đồng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới