Hãy sử dụng BPNT nhân hóa hoặc so sánh để viêt thành 1 câu văn hoàn chỉnh bắt đầu với từ :Dòng sông

Hãy sử dụng BPNT nhân hóa hoặc so sánh để viêt thành 1 câu văn hoàn chỉnh bắt đầu với từ :Dòng sông

2 bình luận về “Hãy sử dụng BPNT nhân hóa hoặc so sánh để viêt thành 1 câu văn hoàn chỉnh bắt đầu với từ :Dòng sông”

 1. #thv
  BPNT nhân hóa.
  + Màn đêm buông xuống, dòng sông như khoác thêm một chiếc áo nhung đen có in vầng trắng khuyết.
  → Từ ngữ nhân hóa : Khoác.

  Trả lời
 2. Hãy sử dụng BPNT nhân hóa hoặc so sánh để viêt thành 1 câu văn hoàn chỉnh bắt đầu với từ: Dòng sông.
  – Sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh để đặt câu:
  Dòng sông hiền hòa, uốn quanh cánh đồng như lòng mẹ bao la, chở che đàn con nhỏ.
  + Hình ảnh so sánh: Dòng sông – lòng mẹ
  + Từ ngữ được dùng để so sánh: “như”.
  $#friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới