Khi Gấu đã đi khuất, anh kia từ trên cây tụt xuống và cười: – Thế nào? Gấu rỉ tai cậu điều gì thế? – À, nó bảo với tớ rằng nh

Khi Gấu đã đi khuất, anh kia từ trên cây tụt xuống và cười:
– Thế nào? Gấu rỉ tai cậu điều gì thế?
– À, nó bảo với tớ rằng những người xấu là những kẻ chạy bỏ bạn trong lúc hiểm nghèo.
Hãy mượn lời con gấu trong đoạn thơ trên , hãy viết đoạn văn khoảng 10 câu kể lại về câu chuyện hai người bạn đó , trong đó có sử dụng 2 đại từ ( chỉ ra )Viết một bình luận

Câu hỏi mới