Khổ thơ sau đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? “Mầm non mắt lim dim Cố nhìn qua kẽ lá Thấy mây bay hối hả Thấy lất phất mư

Khổ thơ sau đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
“Mầm non mắt lim dim
Cố nhìn qua kẽ lá
Thấy mây bay hối hả
Thấy lất phất mưa phùn.”
(Theo Võ Quảng)
so sánh đảo ngữ nhân hóa so sánh và nhân hóa

2 bình luận về “Khổ thơ sau đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? “Mầm non mắt lim dim Cố nhìn qua kẽ lá Thấy mây bay hối hả Thấy lất phất mư”

 1. @ Biện pháp nghệ thuật: nhân hóa
  – “Mầm non” được nhân hóa và “mắt lim dim” cũng như một con người.
  – Tác giả đã nhân hóa hình ảnh “mầm non” có linh hồn và biết hoạt động giống như con người và trong khổ thơ mầm non nhìn được qua kẽ lá thấy mưa phùn và thấy mây.
  -> Biện pháp nhân hóa chính là làm cho sự vật giống như con người biết nhìn, biết ăn, biết nói, và kể cả biết suy nghĩ và cảm nhận.
  Không có biện pháp tu từ so sánh đảo ngữ trong khổ thơ, vì khổ thơ hoàn toàn không có những dấu hiệu về biện pháp tu từ đó.

  Trả lời

Viết một bình luận