Liệt kê các sự vật có trong khung cảnh mưa rào đặt câu nêu đặc điểm các sự vật đó hok chép mạng nhaaaa helppppppp

Liệt kê các sự vật có trong khung cảnh mưa rào đặt câu nêu đặc điểm các sự vật đó
hok chép mạng nhaaaa helppppppp

1 bình luận về “Liệt kê các sự vật có trong khung cảnh mưa rào đặt câu nêu đặc điểm các sự vật đó hok chép mạng nhaaaa helppppppp”

 1. Bài làm:
  Liệt kê:
  + Mưa rơi xối xả, cây cỏ tắm mát dưới nơi đây.
  + Trên đường có nhiều người đang trú mưa.
  + Chó, mèo ngồi nhìn mưa rơi
  + Đường đi dần ướt, một lúc sau hơi đất lên.
  Nêu đặc điểm:
  + Mưa thì tạt ngang tạt dọc, hạt nhẹ và khá lạnh
  + Người đi đường thì vì sợ bị ướt nên đang tạm trú mưa.
  + Chó và mèo thì không được ra đường nên nằm ngắm mưa rơi.
  + Đường đi thì cũng bị mưa rơi nhiều nên hơi ẩm bốc lên, đó gọi là hơi đất.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới