Mất đầu thi rời sắp mưa Mất đuôi sạch gạo tối ,trưa thường làm Chắp đuôi ,chắp cả đầu vào Thành loài to lớn, vòi dài, tai to

Mất đầu thi rời sắp mưa
Mất đuôi sạch gạo tối ,trưa thường làm
Chắp đuôi ,chắp cả đầu vào
Thành loài to lớn, vòi dài, tai to.
Từ khi chắp cả đầu và đuôi là từ nào?

Là từ …?Viết một bình luận

Câu hỏi mới