mấy năm sau sau khi xa – đa – cô xa – đa – ki mới mất sau khi nhiễm phóng xạ ? N/L : trả lời ngắn gọn, không lòng vòng đầy

mấy năm sau sau khi xa – đa – cô xa – đa – ki mới mất sau khi nhiễm phóng xạ ?
N/L : trả lời ngắn gọn, không lòng vòng đầy đủ nha

2 bình luận về “mấy năm sau sau khi xa – đa – cô xa – đa – ki mới mất sau khi nhiễm phóng xạ ? N/L : trả lời ngắn gọn, không lòng vòng đầy”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới