Mọi người ơi, từ nhiều nghĩa với “vàng” là gì vậy ạ? Mong mọi người học tốt!

Mọi người ơi, từ nhiều nghĩa với “vàng” là gì vậy ạ? Mong mọi người học tốt!Viết một bình luận

Câu hỏi mới