Một số loài ……….. thường ẩn mình ………….. dưới những kẽ lá để tránh sự phát hiện của kẻ thù.

Một số loài ……….. thường ẩn mình ………….. dưới những kẽ lá để tránh sự phát hiện của kẻ thù.

2 bình luận về “Một số loài ……….. thường ẩn mình ………….. dưới những kẽ lá để tránh sự phát hiện của kẻ thù.”

  1. #khoanguyen045
    Một số loài (1) sâu thường ẩn mình (2) sâu dưới những kẽ lá để tránh sự phát hiện của kẻ thù.
    (1) sâu: chỉ con vật
    (2) sâu: chỉ mức độ sâu

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới