Mưa rả rích đêm ngày.Mưa tối tăm mặt mũi.Mưa thối đất thối cát.Trận này chưa qua ,trận khác đã tới,ráo riết,hung tợn hơn.Tưởn

Mưa rả rích đêm ngày.Mưa tối tăm mặt mũi.Mưa thối đất thối cát.Trận này chưa qua ,trận khác đã tới,ráo riết,hung tợn hơn.Tưởng như biển có bao nhiêu nước,trời hút lên đổ xuống đất liền
tìm những câu ghép có trong đoạn văn sau:

2 bình luận về “Mưa rả rích đêm ngày.Mưa tối tăm mặt mũi.Mưa thối đất thối cát.Trận này chưa qua ,trận khác đã tới,ráo riết,hung tợn hơn.Tưởn”

 1. – Trong bài có 2 câu ghép đó là :
  Trận này chưa qua , trận khác đã tới , ráo riết , hung tợn hơn .
        CN1         VN1            CN2                             VN2
  – Tưởng như biển có bao nhiêu nước , trời hút lên đổ xuống đất liền .
                         CN1     VN1                      CN2         VN2
  $#Toiratngu$
                 

  Trả lời
 2. \text{#A}
  Câu ghép :
  $+$ Trận này chưa qua , trận khác đã tới , ráo riết , hung tợn hơn
  $-$ CN1 : Trận này
  $-$ VN1 : Chưa qua 
  $-$ CN2 : Trận khác 
  $-$ VN2 : Đã tới , ráo riết , hung tợn hơn
  $+$ Tưởng như biển có bao nhiêu nước , trời hút lên đổ xuống đất liền 
  $-$ CN1 : Biển
  $-$ VN1 : Có bao nhiêu nước 
  $-$ CN2 : Trời
  $-$ VN2 : Hút lên đổ xuống đất liền 

  Trả lời

Viết một bình luận