Mùa thu,bầu trời dường như cao và xanh thẳm,thấp thoáng những cánh chim vội vàng bay về phương Nam tránh rét.Câu văn trên có

Mùa thu,bầu trời dường như cao và xanh thẳm,thấp thoáng những cánh chim vội vàng bay về phương Nam tránh rét.Câu văn trên có bao nhiêu tính từViết một bình luận

Câu hỏi mới